Instrukcja obsługi

Logowanie do CMS

By zalogować się do systemu CMS strony, należy kliknąć u dołu swojej strony, po lewej stronie na napis „Admin”:

Pojawi się nowe okno, w którym należy podać swój login i hasło – podane przeze mnie
w mailu wraz z instrukcją, którą przesyłam po ukończeniu prac nad stroną:

Aktualizacje CMS

Aktualizacje należy przeprowadzać w dwóch oknach przeglądarki, tak, aby w jednym oknie widzieć samą stronę,  a w drugim mieć otwarty panel admina i w nim dokonywać zmian – strona będzie już automatycznie otwarta w ten sposób, w dwóch oknach przeglądarki, po zalogowaniu się do admina.

By zobaczyć zmiany na stronie, wystarczy odświeżyć samą stronę w przeglądarce, zmiany będą od razu widoczne. W niektórych wypadkach, gdy odświeżenie w przeglądarce nie pomaga zobaczyć zmian, należy przeładować stronę klikając jednocześnie CTRL i F5 na klawiaturze komputera.

Wybór języka strony – dotyczy stron w kilku językach

Admin otwiera się w domyślnym języku strony, by aktualizować wersję strony w języku obcym, należy wybrać odpowiedni język po zalogowaniu się do admina, po lewej stronie,
u góry. Menu w języku polskim wybieramy w prawym górnym rogu „wybierz język”  - ustawiamy opcję „pl”, menu w języku angielskim wybieramy, ustawiając opcję „en” itd.:

Zakładki strony

By zobaczyć wszystkie zakładki, zwane w CMSie „stronami” -  klikamy „strony” w lewym górnym rogu:

Pokaże nam się lista z nazwami wszystkich zakładek, ich pozycją, czyli kolejnością na stronie oraz statusem /0 – zakładka taka jest pierwsza, najwyższa liczba/numer – zakładka jest ostatnia, dla wygody można też stosować wartości ujemne, np. -1, -2, -3, sprawdza się to przy nowościach, gdzie najstarsza nowość ma nr 0, a nowsza -1, zaś najnowsza -2 itd./ Rubryka „pozycja” pozwoli nam zmieniać kolejność zakładek na stronie w poszczególnych menu. I tak – by zmienić kolejność zakładek, należy nadać danej zakładce odpowiedni, kolejny numer. Rubryka „status” pokazuje jakie zakładki są widoczne online. Gdy „odhaczymy” jedną z zakładek – będziemy mieć jej podgląd w adminie, ale online nie będzie ona widoczna:

Ikonki w rubryce po prawej to „edytuj” i „usuń”. „Edytuj” pozwala wejść do edycji danej zakładki i zmieniać jej treść oraz nazwę i menu oraz stronę nadrzędną – ikonka ta jest równoznaczna z kliknięciem nazwy danej zakładki.

Ikonka „usuń” – usuwa daną zakładkę z jej treścią i plikami z serwera. Nie będzie możliwości przywrócenia tych danych po usunięciu. Więc jeśli daną zakładkę chcemy usunąć tylko na jakiś czas – używamy rubryki „status” i „odhaczamy” daną zakładkę.

Po dokonaniu zmiany statusu zakładki lub zmiany pozycji zakładki – musimy zmiany zapisać klikając „zapisz” w prawym górnym lub dolnym rogu.

Gdy dana zakładka ma podzakładki, czyli jest stroną nadrzędną dla innych stron – przy nazwie zakładki znajduje się ikonka „plus”, gdy na nią klikniemy – rozwinie się lista podzakładek. Przykład: dział „aktualności” – jako strona nadrzędna dla „news1”, „news2” itd.

Edycja zakładki strony

By edytować poszczególne zakładki strony, klikamy w nazwę zakładki. Otwiera nam się tym sposobem okno „Edycja strony”. Tutaj możemy zmienić np. nazwę zakładki – wpisując
w rubrykę „Nazwa” inna nazwę. Zmianę taką należy zapisać przyciskiem „zapisz” lub „zapisz i przejdź do listy” – co spowoduje, że zostaniemy przeniesieni do całej listy zakładek.

Na podobnej zasadzie możemy edytować „opis pełny” – czyli treści danej zakładki.

Ważne jest, by zmiany każdorazowo zapisać, zanim obejrzy się je na stronie online, w  drugim oknie – inaczej nie będą widoczne.

Rubryka „Opis krótki” zwykle pozostaje pusta, dlatego domyślnie jest „zwinięta”. By ją „rozwinąć”, należy kliknąć „wyświetl” – tuż obok „opis krótki”.

Rubryka „opis krótki” służy do umieszczania krótkich tekstów, ze zdjęciem lub bez –
w liście podzakładek. Opis krótki na stronie wygląda tak:

Opis krótki to zatem rodzaj „zajawki” większej treści, która pojawia się po kliknięciu na zdjęcie, tuż obok tego krótkiego opisu.

By przy takim „opisie krótkim” na stronie pojawiało się zdjęcie, należy w zakładce nadrzędnej, zawierającej dane podzakładki, w „zaawansowane” ustawić „lista, nazwa, opis, zdjęcie” i zapisać zmiany:

Rubryka „Opis pełny” to treść danej zakładki widoczna online. Nad treścią „opisu pełnego” znajdują się przyciski edytora pomocne w edycji tekstu. Istotne jest, by pamiętać o dwóch zasadach wpisywania tekstu  w tym miejscu:

 1. Kopiując teksty z innej strony, zachowamy ich poprzednie, macierzyste formatowanie, co nie jest zawsze korzystne. By tego nie czynić, kopiując teksty z innej strony, najlepiej jest je wcześniej wkleić do notatnika, który pozbywa się tego kłopotliwego formatowania, a dopiero z notatnika, wkleić teksty do okna „Opis pełny”.
 2. Przycisk na klawiaturze „enter” powoduje utworzenie dość dużej przerwy między liniami tekstu. Jeśli chcemy, by przerwa ta była mniejsza, należy zastosować tzw. „miękki enter”, czyli Shift + Enter, kliknięte jednocześnie.

Po prawej stronie „Edycji strony” mamy zakładki „Opcje”, „SEO”, „Dodaj pliki”, „Pliki”, „Zaawansowane”.

OPCJE

„Status” – widzimy status danej zakładki – „odhaczając” można spowodować, że zakładka na stronie online będzie niewidoczna, ale za to będzie widoczna w adminie, gdzie możemy ją edytować.

„Pozycja” – to kolejność zakładki w menu strony.

„Strona nadrzędna” – pokazuje nadrzędną stronę danej zakładki

„Menu” – pozwala nam wybrać lokalizację danej zakładki w menu.

SEO

Zakładka SEO służy do wpisywania danych dot. pozycjonowania strony.

DODAJ PLIKI – dodawanie zdjęć – sposób 1

Zakładka ta służy do dodawania zdjęć poprzez przycisk „pliki z komputera”. By dodać zdjęcie, należy kliknąć przycisk „pliki z komputera”, co spowoduje otwarcie się okna, z którego można wybrać dany plik z dysku komputera:

Należy kliknąć dwukrotnie na nazwę pliku, a załaduje się on. Potem możemy ustalić „pozycję” – czyli kolejność wyświetlania się zdjęcia na stronie, dodać opis zdjęcia w rubryce „opis”, ustawić lokalizację zdjęcia, wybierając „lewa” lub „prawa” lub „galeria” oraz ustalić wielkość miniatur zdjęć, wybierając odpowiednie parametry. Jeśli zdjęcia sytuujemy w pozycji „galeria” – najkorzystniejszą wielkością miniatur jest 170x170 pikseli.

Pamiętaj:

 • dodawanie zdjęć opisanym powyżej sposobem automatycznie wygeneruje miniaturę zdjęcia, które po kliknięciu na stronie powiększy się
 • najlepiej na stronie eksponują się zdjęcia w rozmiarach 800x600 pikseli, ewentualnie 600x600 pikseli, 800x800 pikseli lub o przybliżonej wielkości. Większe zdjęcia mogą spowodować konieczność przewijania strony, co jest niekorzystne
 • warto dodawać zdjęcia konsekwentnie, zawsze w takich samych wymiarach i proporcjach
 • dodanie zbyt dużego pliku może spowodować, że zdjęcie nie wyświetli się na stronie lub też za bardzo ją obciąży i strona będzie się długo ładować. Warto zwrócić uwagę, by zdjęcia nie ważyły więcej niż 500-600 kB.
 • przed dodaniem, zdjęcie należy pomniejszyć do sugerowanych rozmiarów, dodanie zdjęcia o wielkości jaką generuje np. aparat fotograficzny może okazać się nie możliwe.
 • jeśli zdjęcie dodajemy obok tekstu – najładniej wygląda ono dodane po stronie lewej, nie prawej – gdyż tekst układa się od lewej strony

PLIKI

Pokazują nam pliki powiązane z tą zakładką oraz wszystkie pliki na serwerze.

Dodawanie zdjęć – sposób 2

Oprócz opisanego powyżej sposobu dodawania plików, który pozwala na sytuowanie zdjęć wyłącznie w pozycji „lewa”, „prawa”, „galeria, istnieje jeszcze jeden sposób dodawania plików – poprzez ikonkę edytora. Należy postawić kursor w miejscu, gdzie chcemy dodać zdjęcie, a potem kliknąć ikonkę „obrazek”:

Pojawi się okno „Właściwości obrazka”, gdzie należy kliknąć „przeglądaj”, po prawej stronie:

Po kliknięciu pojawi się okno ze wszystkimi plikami. Należy utworzyć nowy folder /foldery jest najlepiej tworzyć tematycznie/ - i w okienku wpisać jego nazwę – na poniższym przykładzie mamy folder „Mój_folder”:

Potem należy dwukrotnie kliknąć utworzony lub istniejący już folder, tak, by zobaczyć jego zawartość, a potem dodać do niego pliki, poprzez kliknięcie „przeglądaj”, a zaraz potem „dodaj” – przycisk po prawej stronie przycisku „przeglądaj”:

Dodane w ten sposób zdjęcie pojawi się w folderze. Teraz należy dwukrotnie na nie kliknąć – by powiększyło się do swoich wymiarów i kliknąć „wybierz” – pod zdjęciem, po lewej stronie:

Pojawi się ponownie okno „Właściwości obrazka” – z już załadowanym zdjęciem, widocznym w  podglądzie:

Pewne parametry zdjęcia, takie jak szerokość, wysokość, obramowanie i odstępy od krawędzi stron oraz wyrównanie można jeszcze w tym miejscu ustalić. Potem należy kliknąć OK. Zdjęcie pojawi się w miejscu, w którym postawili Państwo kursor przed kliknięciem ikonki „obrazek”. Proszę pamiętać o konieczności zapisania – poprzez przycisk „zapisz”.

2-gi sposób dodawania zdjęć, pozwala w przeciwieństwie do 1-szego, dodać zdjęcie w obrębie tekstu i praktycznie w dowolnym miejscu strony, a nie wyłącznie po stronie prawej, lewej, bądź w galerii na dole. Nie generuje jednak miniatury, jak to się dzieje w pierwszym sposobie dodawania zdjęć.

Tworzenie nowej zakładki/strony

By utworzyć nową stronę, należy kliknąć „Nowa strona” – spowoduje to otwarcie zupełnie nowej, „pustej” edycji strony:

W takiej „edycji strony” należy ustalić i uzupełnić następujące elementy:

 • nazwa strony – będzie to nazwa widoczna w menu strony
 • opis pełny – treść zakładki
 • strona nadrzędna – jeżeli tworzona przez nas zakładka ma mieć stronę nadrzędną, należy wybrać odpowiednią z listy.

Przykład: AKTUALNOŚCI są stroną nadrzędną w stosunku do podrzędnych NEWS 1, NEWS 2 itd. Jeżeli tworzona przez nas zakładka nie ma mieć strony nadrzędnej, wybieramy tylko menu

 • menu – bezpośrednie usytuowanie zakładki.

By zrozumieć zależność strony nadrzędnej i menu względem poszczególnych zakładek, najłatwiej zaobserwować to na przykładzie już utworzonym w adminie.

 • status – widoczność/ukrycie zakładki. By zakładka była widoczna na stronie, okienko „status” ma być „zahaczone”
 • pozycja – to kolejność zakładki w menu względem innych zakładek
 • dodaj pliki – w tym miejscu dodajemy zdjęcia
 • pliki – podgląd istniejących plików

Zmiana hasła logowania

By zmienić hasło do logowania, należy wybrać „narzędzia”, a potem „konfiguracja” oraz kliknąć „edytuj” przy napisie „hasło”:

Zmianę należy zapisać w prawy górnym lub dolnym rogu.

Zmiana strony startowej

By zmienić stronę startową, należy wybrać „narzędzia”, a potem „konfiguracja” oraz kliknąć „Strony”. W „Strona startowa” – wybrać tę stroną, która ma się wyświetlać, po otwarciu strony i zapisać zmianę poprzez „zapisz”:

Dokumentacja techniczna producenta Quick CMS:

Dokumentacja techniczna - kliknij

Instalacja i wymagania - kliknij

Instrukcja obsługi - kliknij

Niniejsza instrukcja jest objęta prawami autorskimi, nie wyrażam zgody na jej kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie.

Facebook